Verantwoording

Verslaglegging

Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid in een financieel verslag. Het door een kascommissie goedgekeurde verslag wordt op deze website geplaatst.

Download het jaarverslag 2019

Download het jaarverslag 2018​

Download het jaarverslag 2017​

Download het jaarverslag 2016

Download het jaarverslag 2015

Download het jaarverslag 2014

Financiële verantwoording

De Stichting streeft naar een jaarlijkse omzet van € 15.000,-. We hopen daartoe zo veel mogelijk vrienden te enthousiasmeren. De Stichting houdt de organisatiekosten laag door samenwerkingsafspraken met het conservatorium. Ook wordt leveranciers gevraagd goederen of diensten om niet te leveren. Sinds de oprichting (begin 2014) is al meer dan 50.000 euro aan giften ontvangen van inmiddels meer dan 250 Vrienden.