Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Voorzitter Pieter Sijpersma
Secretaris Paul Hogewoning
Plv. secretaris / ledencontacten Annemay Bock
Penningmeester Doede de Vries
Contacten bedrijfsleven vacature
Contacten fondsen / kunstennetwerk /
plv penningmeester / plv voorzitter
Hugo Klomp
PR / Marketing Annette Timmer
Adviseur Sipke Bakker
Student-lid Bram van der Veen