Verslaglegging

Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid in een financieel verslag.
Het door een kascommissie goedgekeurde verslag wordt op deze website geplaatst.

Financiële verantwoording

De Stichting streeft naar een jaarlijkse omzet van € 15.000,-. We hopen daartoe zo veel mogelijk vrienden te enthousiasmeren. De Stichting houdt de organisatiekosten laag door samenwerkingsafspraken met het conservatorium. Ook wordt leveranciers gevraagd goederen of diensten om niet te leveren. Sinds de oprichting (begin 2014) is al meer dan 50.000 euro aan giften ontvangen van inmiddels meer dan 250 Vrienden.

Jaarverslagen

Download het Activiteitenverslag 2022
Download het jaarverslag 2021 (ANBI format)
Download het jaarverslag 2019
Download het jaarverslag 2017
Download het jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2022 (ANBI format)
Download het jaarverslag 2020 (ANBI format)
Download het jaarverslag 2018
Download het jaarverslag 2016
Download het jaarverslag 2014