Statuten

De Stichting stelt zich statutair ten doel:

  1. het bevorderen van ontwikkelingen waardoor de activiteiten van het Prins Claus Conservatorium een herkenbare neerslag in de samenleving hebben;
  2. het beschikbaarstellen van voorzieningen aan studenten van het Prins Claus Conservatorium, ten behoeve van curriculaire en extra-curriculaire activiteiten die bijdragen aan de studie van deze studenten, voor zover voor deze activiteiten geen reguliere voorzieningen van het Prins Claus Conservatorium beschikbaar zijn;
  3. het beschikbaar stellen van voorzieningen aan studenten van het Prins Claus Conservatorium, ten behoeve van het gebruik van instrumenten voor zover betaling voor dat gebruik in redelijkheid niet van de student zelf gevergd kan worden;
  4. het aanwenden van legaten en nalatenschappen voor toepassingen in het verlengde van de activiteiten van het Prins Claus Conservatorium;
  5. en verder alles wat bij kan dragen aan een voorspoedige ontwikkeling van het conservatorium.