In onze vorige nieuwsbrief (nr 19, april 2020) kon u lezen over het Corona Noodfonds voor conservatoriumstudenten met ernstige financiële problemen. Dit fonds is door de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium ingesteld op verzoek van het Managementteam van het PCC. Het MT doet ook de selectie van de te ondersteunen studenten.

Gelukkig wilden ook individuele vrienden, medewerkers van het conservatorium en anderen die het PCC en zijn studenten belangrijk vinden, bijdragen. Er is al € 4.905 op de rekening van het Corona Noodfonds gestort en er komt nog steeds geld binnen. Dertig personen hebben gedoneerd, soms meerdere keren. Samen met een bijdrage uit de vrije reserves van de Stichting konden we in april, mei en juni aan 23 studenten een gift geven voor een totaal bedrag van € 15.000.

Als bestuur zijn wij erg blij met alle donaties, of het nu als extra donatie voor het noodfonds is of via uw jaarlijkse donatie aan onze stichting. Hartelijk dank! Zo helpen we met elkaar deze studenten door een moeilijke periode.

Mocht u nog een steentje willen bijdragen dan kan dat op rekeningnummer NL80 INGB 0006 4886 56 t.n.v. Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium onder vermelding van Corona Noodfonds.

 

RECENT NIEUWS