Mede dankzij de Vrienden is vorig jaar een noodfonds voor studenten van het Prins Claus Conservatorium opgezet. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Na uitputting van dat fonds is besloten het dit jaar aan te vullen, omdat de aanhoudende pandemie een aantal studenten extra hard treft.

Ook nu weer draagt de Stichting Vrienden bij, met een bedrag van maximaal € 5000. Het fonds is alleen bestemd voor de moeilijke gevallen, studenten die echt in de knijp komen en geen andere mogelijkheden tot hun beschikking hebben. De aanvragen voor steun worden beoordeeld door het managementteam van het conservatorium. Het conservatorium is vanzelfsprekend blij met de steun van de Vrienden. Leden die nog wel wat meer willen doen, bijvoorbeeld zelf extra geld storten, kunnen dat aangeven bij onze penningmeester Doede de Vries. Alle bijdragen zijn welkom.

RECENT NIEUWS