Beleidsplan

De Vrienden van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen willen bevorderen dat het conservatorium in Groningen één van de beste conservatoria van Nederland blijft. We zijn er trots op dat we zo’n kwaliteit in Noord-Nederland hebben en dat willen we behouden en nog meer versterken.

Het beleid van de Stichting is er op gericht om financiële middelen te verwerven, waarmee de Stichting haar doelstellingen kan bereiken. De Stichting wil minimaal 95% van de verworven gelden besteden aan de in de statuten vermelde doelen. De bestuursleden werken onbezoldigd, maken gebruik van de inzet van Vriend-vrijwilligers en benutten hun netwerk ten dienste van het doel van de Stichting.

In concreto steunen we het conservatorium door beurzen te verstrekken aan zeer talentvolle Nederlandse en buitenlandse studenten, ook van buiten Europa. Deze zijn een stimulans en uitdaging voor de anderen en voor ons docentenkorps. Zij kunnen door ensemblespel een bijzondere bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opleiding. Niet zelden zien wij deze musici doorbreken in mondiale optredens.

Daarnaast ondersteunen we studenten financieel voor het volgen van masterclasses en concoursen en stellen waar mogelijk instrumenten ter beschikking voor hun studie.

Kortom: met de lidmaatschapsgelden stellen wij als Vrienden het conservatorium in staat doelen te realiseren die niet uit de normale rijksvergoedingen betaald kunnen worden.

Jaarlijks streven we naar een groei van het aantal begunstigers. Konden we in het eerste jaar van ons bestaan al één beurs toekennen, in 2015 waren het er al vier. Tot en met 2018 hebben we inmiddels aan ruim 35 studenten een beurs kunnen toekennen.