ANBI

Wij zijn een ANBI-erkende instelling. Uw gift is daarom onder voorwaarden aftrekbaar van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als u zich verbindt 5 jaar ongeveer hetzelfde bedrag over te maken, kunt u deze zonder drempel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor formulieren gebruiken die u downloadt van de site van de Belastingdienst.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een bijdrage wilt leveren aan de Vrienden. Het formulier bevat een exemplaar voor u en een exemplaar voor ons. Als alles door u is ingevuld, kunt u deze overeenkomst printen, ondertekenen en per post naar ons sturen. U kunt daarvoor ons Antwoordnummer* gebruiken. Wij zenden het door ons ondertekende formulier aan u terug. U kunt het voor uw eigen administratie bewaren. Wij bewaren de kopie voor onze administratie. Ons fiscaal nummer/RSIN is 8537.50.725. Elke overeenkomst heeft een uniek nummer dat u kunt aanvragen op info@vriendenpcc.nl.

* Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium
Antwoordnummer 412
9700 WB  GRONINGEN

NAAR DE SITE VAN DE BELASTINGDIENST